Projeler

MİLLÎ EĞİTİMİ GELİŞTİRME PROJESİ
ORTA ÖĞRETİM PROJESİ (O.Ö.P)
TEMEL EĞİTİM PROJESİ (TEP)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEBGEP)
İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLU İLE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (İKMEP)
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN MODERNİZASYONU PROJESİ (MTEM)
MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEGEP)
TEMEL EĞİTİME DESTEK PROGRAMI (TEDP)
FATİH PROJESİ
KIZLARIN EĞİTİMİ PROJESİ (KEP)
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Mesleki Ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi
Demokratik Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi
Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi
İlköğretime Devam Oranlarının Arttırılması
Öğrenciler AB yi Öğreniyor
MEB ve Sağlık Bakanlığının Seçilmiş Sağlık Risk Faktörlerine Yönelik…
Türkiye de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi
Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Operasyonu
Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması
Geleceğin Güvenli Kan Bağışçılarının Kazanımı
Eğitimde Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi
İnsana Yatırım Yapmak
Sağlıkta Seçilmiş Risk Faktörleriyle Mücadele Projesi
Erken Çocukluk Eğitim Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamı Önündeki Engellerin Azaltılması Projesi
İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Projesi
Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi