İnsana Yatırım Yapmak

PROJELER BİLGİ NOTU
19 /02 / 2014

 


İnsana Yatırım Yapmak: Eğitim, Bilgi; Beceri, İstihdam ve Sosyal İçerme

 

Amacı       : Özellikle köyden kente göç etmiş dezavantajlı durumda bulunan 15-45 yaş arası kadınlara temel istihdam edilebilirlik ve yaşam becerileri eğitimi vererek kayıt içi istihdamı artırmak, meslekî eğitim altyapısı kazandırmak ve Avrupa Birliği standartlarında kalifiye eleman olmalarını desteklemektir.

Sonuçlar

• \”Yenilikçi İstihdam Sertifika Programı Eğitimi\” nin geliştirilmesi.
• 25.620 kadının temel istihdam ve hayat becerileri konusunda eğitim alması.
• Online \”İstihdam Eğitimi\” modülü geliştirilmesi ve kullanıma hazırlanması.
• 25.000 kadın temel istihdam ve hayat becerileri konusunda online eğitim alması.
• 25.000 kadın iş piyasasının talep edeceği alanlarda mesleki eğitim alması.
• Özel, kamu ve devlet sektöründen çok sayıda katılımcılının projeye destek vermesi.
• Dezavantajlı kadınlar için fırsatlar ve ihtiyaçlar konusunda farkındalık artırma çalışmaları yürütülmesi.
• Dezavantajlı kadınlar istihdam ve sosyal koruma konularında bilgilendirilmesi.

Faaliyetler

1. Proje kapsamındaki illerde dezavantajlı kadınların ve iş piyasasının talepleri konusunda ihtiyaç analizlerinin yapılması
2. Yerel bazda ortaklıkların oluşturulması
3. Farkındalık artırma konusunda bilgilendirme toplantılarının yapılması
4. Temel istihdam edilebilirlik ve mesleki eğitim için müfredat ve materyal geliştirilmesi
5. Temel istihdam edilebilirlik ve mesleki eğitim konusunda eğitici eğitimlerinin düzenlenmesi
6. Online eğitim portalının geliştirilmesi
7. Online eğitim ve sınıfların izlenmesi
8. İzleme ve değerlendirme faaliyetinin yapılması
9. Farkındalık artırma kampanyalarının yapılması
10. Politika belgelerinin hazırlanması ve yaygınlaştırılması
11. Paydaşlarla müzakere ve konferans düzenlenmesi