Sağlıkta Seçilmiş Risk Faktörleriyle Mücadele Projesi

Sağlıkta Seçilmiş Risk Faktörleriyle Mücadele Projesi

 


 

Amacı:

Özellikle alkol ve madde bağımlılığı, obezite ve okullarda hijyen koşullarını hedef alan gençler için önleyici sağlık tedbirleri üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen müdahale ve izleme hizmetlerini teşvik etmek.

Genel Hedefi:

Daha sağlıklı bir nesil için gençler arasında önleyici sağlık ilkelerini teşvik etmek.

Sonuçlar:

Sonuç 1: Alkol ve madde bağımlılığı, obezite ve hijyen standartlarına odaklanan sağlıkta risk faktörleri üzerinde mevzuat, yapısal mekanizma, izleme ve müdahale tedbirleri bakımından Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının kurumsal kapasitesi artırılmıştır.
Sonuç 2: Risk faktörlerini ve kanıt temeli programların geliştirilme sebeplerini tanımlayan Sağlıklı Okul Sistemi hazırlanmıştır.
Sonuç 3: Kurumların insan kaynağı kapasitesi artırılarak alkol, madde bağımlılığı, obezite ve hijyen standartlarına yönelik tedbirlere odaklanarak sağlık konusunda farkındalık artırılmıştır.

Faailyetler:

1.Okullarda sağlıkta seçilmiş risk faktörleri ile ilgili verileri izlemek ve değerlendirmek için e- okul sisteminin geliştirilmesi.
2. E-okul sisteminden alınan verileri değerlendirmek amacıyla merkez düzeyde Ankara\’da ve il düzeyinde 81 ilde yıllık olarak toplantı düzenleyen kurullardan oluşan mekanizmaların kurulması.
3. Önleyici sağlık bakım hizmetleri ve yeni geliştirilen sağlıklı okul modeli ile ilgili MEB mevzuatının gözden geçirilmesi.
4. Önleyici sağlık bakım hizmetleri ve yeni geliştirilen sağlıklı okul modeli ile ilgili Sağlık Bakanlığı mevzuatının gözden geçirilmesi.
5. E-okula veri girişini sağlayacak yeni modülün MEB tarafından geliştirilmesi ve sağlıklı okul modeli yoluyla ilgili tedbirlerin uygulanması hususunda okulların desteklenmesi.
6. Sağlıkta seçilmiş risk faktörleri ile ilgili MEB ve Sağlık Bakanlığı personelinin kapasitesinin geliştirilerek; alkol, madde bağımlılığı, obezite ve hijyen standartlarına yönelik uygulanacak tedbirler için farkındalığın artırılması.