Demokratik Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi

Demokratik Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi

 


 

 

Amaç : Projenin amacı, DVİHE konusunda yönetmelikleri,

 

müfredatı revize etmek ve yeni müfredat geliştirmek; okul öncesi ve ilköğretim okul topluluklarının (öğretmenler, öğrenciler, öğretim dışı personel, veliler ve topluluk önderleri) DVİHE konusunda kapasitelerinin, farkındalıklarını arttırmak, eğitim materyallerini geliştirmek ve okul öncesinden orta öğretimin sonuna kadar demokratik okul kültürünün benimsenmesini sağlamaktır.

 

Genel Hedef : Avrupa\’nın temel değerlerine karşılık gelen demokratik

 

vatandaşlık ve insan hakları eğitimini (DV/İHE) güçlendirerek Türkiye\’de daha demokratik bir toplumun oluşmasına destek vermektir.