MİLLÎ EĞİTİMİ GELİŞTİRME PROJESİ

MİLLÎ EĞİTİMİ GELİŞTİRME PROJESİ

Projenin Mali Büyüklüğü: 177.2 Milyon Dolar

Projenin Amacı: İlk ve orta öğretimde kaliteyi yükseltmek

Projenin Çıktıları

Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) tarafından 21 Müfredat geliştirildi, 3 müfredat Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylandı.

23 İlde 147 İlköğretim, 37 Genel Lise, 16 Anadolu Lisesi, ve 8 Anadolu Öğretmen Lisesi olmak üzere 208 Müfredat Laboratuar Okulu (MLO) Eğitim Materyalleri ile donatıldı.

235 Bilgisayar Deneme Okuluna 1’er bilgisayar laboratuarı ve öğretmen odalarına 1’er PC kuruldu.

Ders kitabı hazırlama standartları geliştirildi.

Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü ile 21 bölge şefliğinin bağlandığı bir bilgisayar ağı kuruldu. (445.000+300.000 ABD$)

6 Araştırma Çalışması tamamlandı ve basıldı;

Araştırma Planlama Kurulunda 1996 – 2011 yıllarını kapsayan Eğitim Ana Planı hazırlandı.

YBS Pilot çalışması tamamlandı,

Bakanlık birimlerine teknolojik ekipman sağlandı.