OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

PROJE BİLGİ FORMU

 

 

 

 

PROJENİN ADI

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

PROJENİN SÜRESİ

43 ay (12 Mart 2010 – 11 Ekim 2013)

PROJENİN BÜTÇESİ

16.8 Milyon Avro

PROJENİN KAYNAĞI

AB Müktesebatına uyum çalışmalarının finansmanına destek olmak üzere sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımın (IPA)

PAYDAŞLAR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler, STK’lar, Üniversiteler, Sendikalar

PROJE WEB SİTESİ

http://tegm.meb.gov.tr/erkenegitimisec

 

 

 

PROJENİN AMACI: MEB kurumları, kamu kurumları, belediyeler ve STK’ların kapasitesi ile toplum temelli modeller ve ortaklıkların geliştirilmesi yoluyla dezavantajlı çocuklar ve aileleri için kaliteli gündüz çocuk bakım ve okul öncesi eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi ve oluşturulmasıdır.

 

 

 

PROJENİN HEDEF KİTLESİ: Dezavantajlı çocukların ve ailelerinin gündüz çocuk bakım ve okul öncesi eğitime kayıt ve devamlarını artırmaya katkı sağlamak.

 

 

 

PROJE İÇERİĞİ: MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinesinde ve UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir.

 

 

 

PROJE UYGULAMALARI: Projede ulaşılmak istenen 5 temel sonuç vardır.

 

Sonuç 1: Toplum temelli gündüz çocuk bakım ve okul öncesi eğitim konusunda MEB Kurumlarının kapasite ve programlarının geliştirilerek 10 ilde pilot uygulama yapılması. (Pilot iller: Van, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Ankara, İzmir, Adana)

 

Sonuç 2: Nitelikli toplum temelli gündüz çocuk bakım ve okul öncesi eğitim hizmet modellerinin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması.

 

Sonuç 3: Okul öncesi eğitiminin önemi konusunda ulusal düzeyde iletişim ve savunu çalışmalarının yapılarak çocuklarını okul öncesine ve ilköğretime zamanında kayıt ettirmeyi isteyen ailelerin sayısının arttırılması.

 

Sonuç 4: 32 pilot ildeki ilköğretim okulları bünyesindeki okul öncesi eğitim sınıfları ve anaokullarına ekipman, eğitim materyali ve mobilya desteğinin sağlanması.

 

Sonuç 5: Ortaklaşa hazırlanarak önerilecek hibe projeleri yolu ile yerel kamu kurumları, belediyeler, STK’lar ve özel sektör kuruluşlarının ortak çalışmasını hedefleyen teklif çağrısı yolu ile bir hibe programının hazırlanması ve uygulanması.