Hakkımda

ÖZGEÇMİŞ
SALİH ÇELİK

ABD Washington Eğitim Müşaviri Sn.Salih ÇELİK

Doğum Tarihi : 01.10.1959

Doğum Yeri : Kırşehir

Medeni Hali : Evli, 2 Çocuk Babası

Yabancı Dil : İngilizce (İleri Derece)

Eğitimi:

2013 – Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programı devam etmektedir.

1994 – 1996 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Yüksek Lisans

Aynalı Torna Tezgahlarında Kesme İşleminin Optimizasyonu

1987 – 1988 Manchester Teknoloji Fakültesi, İngiltere

Enstrümantasyon ve Kontrol Eğitimi

1987 – 1988 Manchester Futbol Birliği, İngiltere

İngiltere Futbol Federasyonu Futbol Antrenörlüğü

1976 – 1980 Gazi Üniversitesi

Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Tesviye Bölümü

1973 – 1976 Kırşehir Endüstri Meslek Lisesi

2021 – Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak görevine devam etmektedir.

2016 – 2021 ABD Washington Eğitim Müşaviri olarak görev yaptı.

2003 – 2016 Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

Türkiye´nin farklı illerinde öğretmenlik yaparak başladığı ve yöneticilik kademelerinde görev alarak adım adım devam ettiği kariyeri süresince bizzat yaşayarak tespit ettiği sorunlara yönelik çözümler üretmiştir. Gerek ulusal gerekse uluslararası projelere öncülük ederek sonuç odaklı başarılara imza atmıştır.

1999 – 2003 Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği

1992 – 1999 Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon

Kurul Başkanlığı

1990 – 1992 Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon

Şube Müdürü

1988 – 1990 Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon

Proje Uzmanı

1987 – 1988 Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi

Teknoloji Eğitim B. Öğretim Görevlisi, Ankara

1981 – 1985 Çankırı Meslek Yüksek Okulu

Öğretim Görevlisi(Görevli)

1981 – 1985 Çankırı Endüstri Meslek Lisesi

Teknik Öğretmen

1980 – 1981 Şanlı Urfa Siverek Endüstri Meslek Lisesi

Teknik Öğretmen

• Haydi Kızlar Okula Projesi

• Ana Kız Okuldayız Projesi

• Ücretsiz Kitap Projesi

• Her Öğretmene Bir Laptop Projesi

• Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi

• Temel Eğitime Destek Projesi

• Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

• Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi

• İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi

• Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Projesi (KEP)

• Türkiye´de Mesleki Ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Operasyonu 1

• Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi

• Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi

• İlköğretime Devam Oranlarının Arttırılması Projesi

• Endüstriyel Okullar Projesi (DB)

• Yaygın Mesleki Eğitim Projesi (DB)

• Millî Eğitimi Geliştirme Projesi (DB)

• Karayolu İyileştirme ve Trafik Güvenliği Projesi (DB)

• Eğitim Çerçeve Projesi (AYB)

• Temel Eğitim Projesi I. Faz (DB)

• Temel Eğitim Projesi II. Faz (DB)

• Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi (AB)

• Temel Eğitime Destek Programı (AB)

• Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (AB)

• İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Gel. Projesi(AB)

• MEB Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi (AB)

• Ortaöğretim Projesi (OÖP) (DB)

• Millî Eğitim Bakanlığının İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi (AB)

• Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranlarının Arttırılması Operasyonu

• Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

• Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyonu-1

• Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi Projesi

• Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Operasyonu 1

• Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi

• İlköğretime Devam Oranlarının Arttırılması Projesi

• Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi

• MEB ve Sağlık Bakanlığı’nın Seçilmiş Sağlık Risk Faktörlerine Yönelik Önleme Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi

• Eğitimde Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi Projesi

• Geleceğin Güvenli Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi

• Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması-2

• Türkiye´de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Operasyonu-2

• Türkiye´de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi-2

• Öğrenciler AB´yi Öğreniyor Projesi

• Erken Çocuk Bakım Ünitelerinin Yaygınlaştırılması Yoluyla Kadınların Hayat Boyu Öğrenmeye Erişiminin Arttırılması

• Hayat Boyu Öğrenme Yolu İle Yaygın Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

• Ders dışı Öğrenme Projesi

• Öğretmenlerin Mesleki Niteliklerini Geliştirme Projesi (ÖNGEP)

• Kaliteli Erken Çocukluk Eğitim Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamı Önündeki Engellerin Azaltılması Projesi

• Eğitimde Kalitenin Geliştirilmesi, İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Güçlendirilmesi Projesi (EKİDEG)

➢ M.E.B., Avrupa Birliği ve Dünya Bankası Projeleri Yürütme Kurulu Başkanı
• Ülkemizdeki eğitim sisteminin geleceği için bir çok projenin hayata geçirilmesini sağlamıştır.
➢ Avrupa Eğitim Vakfı (E.T.F.) Yönetim Kurulu Üyesi
• Ülkemizin sahip olduğu yüksek insan gücü potansiyelinin, eğitim reformları vasıtasıyla üretim, araştırma ve teknoloji geliştirme hedeflerine yönelik olarak kullanımının sağlanması, yeni iş imkanlarının yaratılması ve bu hedef doğrultusunda projeler üretilmesi ve projelere kaynak sağlanması amacıyla 2003 yılından itibaren Türkiye´yi etkin şekilde temsil etmektedir.
➢ Avrupa Birliği Üyelik Müzakereleri Eğitim ve Kültür Faslı Temas Noktası
• Ulusal Eğitim Politikalarımız ile Avrupa Birliği Üyelik süreci politikalarının uyumlu bir şekilde yürütülmesi, gerekli koordinasyonun sağlanması ile eğitim, gençlik ve kültür alanlarında uygulanan bütünleşik politikaların etkinliği için yönetim ve yürütme temas noktası ve koordinasyon sorumlusu.
➢ UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Kültür ve Bilim Kurulu) Türkiye Milli Komitesi Üyesi
• Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan ülkelerin eğitim, kültür ve bilim alanında sürdürülebilir başarılara imza atması ve tüm dünya ülkelerinin yüksek refah seviyesine ulaşmasını hedefleyen en önemli küresel oluşumun Türkiye Milli Komitesi üyesi.
➢ Ulusal Ajans Yönetim Kurulu Üyesi

A.B.D Eğitim ve Kültür İşeri Bürosu – Uluslararası Misafir Liderlik Programı Katılım (2010)

• Meclis Haber Dergisi – Yılın Bürokratı Ödülü (2008)

• Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler arasında dayanışma ve uzlaşma alanlarında gösterdiği başarılar nedeniyle ödüle layık görülmüştür.

• Milli Eğitim Bakanlığı – Teşekkür Belgesi (2007)

• Bakanlık hizmetlerinin etkin ve işbirliği içerisinde yürütülmesine ilişkin gösterdiği başarı nedeniyle layık görülmüştür.

• Parlamento Dergisi – Devlet Yönetimi Başarı Ödülü

• Devlet Yönetiminde gösterdiği üstün başarıdan dolayı ödüle layık görülmüştür

• Marmara Üniversitesi – Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi Teşekkür Sertifikası (2005)

• Kongrenin yürütülmesinde gösterdiği katkı ve bilimsel desteği nedeniyle layık görülmüştür.

• Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) – Temel Kavram ve Yöntemler Uygulamalı Çalışma (2003)

• Manchester Futbol Birliği – Futbol Antrenörlüğü Sertifikası (1987)

• Sunderland Mühendislik Eğitimi Geliştirme – İşlem Kontrol Kursu Katılım Sertifikası (1991)

• Ulusal Bilgi Teknolojileri Merkezi, İngiltere – Veri İşleme Eğitimi (1988)

• Manchester Milli Bilgi Teknolojisi Merkezi – Uluslararası Yayıncılık Kursu Katılım Sertifikası (1988)

• Milli Eğitim Vakfı – Genel Kurul Üyesi ve Genel Sekreterliği

• Teknik Eğitim Vakfı – Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği

• Trabzonspor Genel Kurul Üyeliği

• Türkiye Tekvando Federasyonu – Danışma Kurulu Üyesi

• Kırşehirliler Vakfı – Kurucular Kurulu Üyesi

• Futbol Antrenörlüğü

• Çankırı Spor Kulübü – Profesyonel Futbol Antrenörü

• MEB Eğitim Spor Kulübü – Kulüp Başkanı

• Siyaset ve Tarih Kitapları

• Kış Sporları – Kayak

➢ Ölçme ve Kontrol – Temel Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

➢ Türk Eğitim Sistemi – Ohio State Üniversitesi, ABD (1993)