Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi

 


 

 

Amacı : Projenin amacı çocuklara karşı şiddetin aşağıdaki yollarla azaltılması ve önlenmesidir:

  • Yasal önlemler alınması ve Rehberlik Hizmetlerinin tanıtılmasını kapsayan politikaların geliştirilmesi yoluyla İzleme ve Önleme Hizmetlerinin kapasitesinin artırılması.

  • Sözel, fiziksel ve psikolojik şiddetten arındırılmış bir okul modeli geliştirmek \”Özgüven Sahibi Öğrenciler için Yaşam Becerileri\”

  • Ailelerin, STK üyelerinin, okulda çalışan eğitim kademesi haricindeki personelin ve eğitim personelinin ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi.

 

 

 

Genel Hedefi : Çocukların fiziksel, duygusal, sözlü ve psikolojik her türlü şiddetten korunmasına katkıda bulunmak ve çocuğun yararını en üst seviyede sağlayan güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratmak.