Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

Amacı:

Yeni psikolojik ölçme araçlarının standardizasyon çalışmalarının yapılarak,  28 pilot ildeki 81 Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde(RAM) uygulanmasıyla, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin psikolojik ölçme araçları ile eğitsel değerlendirmelerinin ve tanılamanın yapılması ve topluma aktif katılımlarının sağlanarak, öğrenme ortamlarının ve fırsatlarının sivil toplumun, yerel kamu kuruluşlarının, özel sektörün ve belediyelerin desteğiyle artırılması

Faaliyetler:

Aktivite 1:  Yeni Psikolojik Araçların Adaptasyonu
Aktivite 1.2: WJIII ölçme araçlarının deneme eğitimi
Aktivite 1.3: En az 24 rehber öğretmene psikolojik ölçme araçları WJIII  standardizasyonu için deneme uygulaması yapılması
Aktivite 1.2: WJIII ölçme araçlarının deneme eğitimi
Aktivite 1.4: Pearson ve WJIII Deneme Uygulamasının Analizi
Aktivite 1.5: WJIII ve Pearson ölçme araçlarının pilot uygulaması için kayıt formlarının, kılavuzların ve test takımlarının hazırlanması ve çoğaltılması
Aktivite 1.6:  Pearson pilot uygulaması için rehber öğretmenlere eğitim düzenlenmesi
– 90 rehber öğretmeni eğitecek 15 formatör rehber öğretmenin eğitici eğitimi çalışması
– 90 rehber öğretmenin  Pearson ölçme araçlarının uygulaması konusunda 15 formatör aracılığıyla eğitilmesi
Aktivite 1.7: Pearson ölçme araçlarının pilot uygulamasının analizi
Aktivite 1.8: Pearson Araçları için kılavuzların, kayıt formlarının, test raporlarının ve çalışma materyallerinin hazırlığı, çoğaltımı ve dağıtımı
Aktivite 1.9: Pearson ölçme araçlarının kullanımı üzerine öğretmenlere eğitici eğitiminin düzenlenmesi ve sertifikasyonu
Aktivite 2: Standardizasyonun tamamlanması ve 81 ildeki RAM’larda eğitsel değerlendirme ve tanılama kalitesinin geliştirilmesine ilişkin Ankara’da 1 günlük 230 katılımcıya bilgilendirme yapılması

Sonuçlar:

RAM’larda eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi
Pearson Araçlarının ( WNV ve KBIT – 2 ) araçlarının standardizasyonu
Woodcock Johnson III testleri içindeneme verilerinin toplanması
Rehber öğretmenlerin (psikolojik danışmanların) yeterliliklerinin geliştirilmesi
Proje çıktılarının tüm ilgili paydaşlara dağıtılması