TEMEL EĞİTİME DESTEK PROGRAMI (TEDP)

TEMEL EĞİTİME DESTEK PROGRAMI (TEDP)

Projenin Mali Büyüklüğü:100 milyon Avro

Projenin Amacı: Türkiye\’de yoksulluktan en fazla etkilenen kırsal alanlar ile kentlerin gecekondu bölgelerinde temel eğitimin dışında kalmış kız çocukları, yetişkinler ile risk altındaki çocukları eğitime kazandırmak.

Projenin Çıktıları:

Risk altındaki çocukları belirleme ve önlem alma konusunda öğretmen ve velilerden oluşan 40 binden fazla katılımcıya bilgilendirme toplantıları yapıldı.

İlköğretim programları; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda, İlköğretim Genel Müdürlüğü ve EARGED işbirliği ile öğrenci merkezli ve yapılandırıcı yaklaşım göz önüne alınarak yenilendi, 9 il 120 okulda pilot uygulaması ve değerlendirilmesi yapıldı. Proje kapsamındaki 24 ilde 20 binden fazla öğretmen ve okul yöneticilerine yeni ilköğretim programı tanıtıldı.

Yeni Programlara uygun olarak Öğretmen kitabı, öğrenci kitabı ve çalışma kitabı üçlü set halinde tüm dersler için hazırlandı ve basımına katkı vermek için 1 milyon Avroluk kâğıt satın alındı.

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile yetişkinlere yönelik I. ve II. kademe okuma yazma programları geliştirildi, pilot uygulaması yapıldı, programlara uygun kitaplar üçlü set olarak hazırlandı ve dağıtımı yapıldı. Ayrıca 207 halk eğitim merkezi programı modüler sisteme göre hazırlandı, basımı ve dağıtımı proje kapsamında gerçekleştirildi.

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü işbirliği içinde genel ve özel alan öğretmen yeterlilikleri geliştirildi ve 6 ilde pilot uygulaması yapıldı.

Öğretmen, yönetici, velilerden oluşan yaklaşık 100.000 kişiye eğitim verildi.

Köy/kent arasındaki eğitim farkının azaltılması için eğitim tesislerinin fiziksel kapasitesi artırılarak 16 ilde eğitim binaları, yeni ve modern derslikler, halk eğitim merkezleri, lojmanlar, spor salonları, gezici eğitim araçları temin edilerek yıllardır arzulanan eğitim de fırsat eşitliği için önemli çalışmalar yapıldı.

81 okul, 775 derslik,11 Halk Eğitim Merkezi,37 Lojman, 20 Yurt, 1 Spor Salonu, 3 Yemekhane inşa edildi.

Proje kapsamında Erzurum Hizmetiçi Eğitim Merkezi ve Validebağ İlköğretim Okulunun donanımı gerçekleştirildi.