Erken Çocukluk Eğitim Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamı Önündeki Engellerin Azaltılması Projesi

Erken Çocukluk Eğitim Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamı Önündeki Engellerin Azaltılması Projesi

 


Amacı:

 

Operasyonun temel hedefi, okul öncesi eğitim hizmetlerinin kalitesini ve çeşitliliğini artırarak 2017 yılına kadar 3-5 yaş aralığındaki dezavantajlı çocukların pilot illerdeki okul öncesi eğitim kurumlarına erişimlerinin arttırılmasıdır.

Sonuçlar:

Sonuç 1: Pilot bölgelerdeki okul öncesi eğitim hizmetleri, okul öncesi eğitim çağındaki dezavantajlı çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarına göre çeşitlendirildi.
Sonuç 2: Pilot bölgelerdeki hedef grubun dezavantajlı çocuklarına yönelik okul öncesi eğitim kurumlarının hizmet kalitesi arttırıldı.
Sonuç 3: Toplum önderleri, aile büyükleri, eşler, diğer paydaşlar ve toplum içinde okul öncesi eğitim, kadının rolü ve kadın istihdamının önemi konusunda farkındalık arttı.
Sonuç 4: Hedef grubun bulundukları bölgelerde ilgili iş gücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak (ve işverenleri bilinçlendirmek) için mesleki yeterlilikler konusunda bilinçlendirme ve yönlendirme çalışmaları yapıldı.
Sonuç 5: Pilot bölgelerde hizmet sunan okul öncesi eğitim kurumlarının ekipman, eğitim materyali ve mobilyaları satın alındı, (…pilot iller)