TEMEL EĞİTİM PROJESİ (TEP)

TEMEL EĞITIM PROJESI I. FAZI

Projenin Mali Büyüklüğü: 300 milyon dolar

Projenin Amacı: 8 yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretimi yaygınlaştırarak evrensel bir kapsama ulaştırmak, ilköğretimin kalitesini arttırmak, ilköğretim okullarına ilgiyi çoğaltmak, okullarımızı toplum için birer öğrenme merkezi haline getirmek.

Projenin Çıktıları:

Proje kapsamında 12.186 yeni derslik ve 6.072 ek derslik yapıldı.

44 gecekondu bölgesindeki İlköğretim Okulu,199 kırsal okul ve 124 merkez köy okulunun onarımı ve ek derslik inşaatı tamamlandı.

1287 kırsal kesim okul onarımı yapıldı.

42 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve Pansiyonlu İlköğretim Okulu ’nun onarımı yapıldı.

405 öğretmene aktif öğrenme ve özel öğrenim metotları eğitimi verildi.

3781 aday yöneticiye eğitim verildi.

221.000 öğretmen, bilgisayar sınıflarının, donanımı ve yazılımının etkin bir şekilde kullanabilmek amacıyla eğitim aldılar.

Donanım alınan firmalar 6.665 öğretmene, Yazılım alınan firmalar 9.251 öğretmene eğitim verdi.

2.802 ilköğretim okuluna 3.188 bilgi teknolojisi sınıfı kuruldu.

22.854 kırsal kesim okulu için 45.000 bilgisayar, donanım, yazılım ve çevre ekipmanları satın alındı.

22,287 İlköğretim okulundaki 2.938.149 öğrenciye çanta içi araç temini,

18.723 ilköğretim okulundaki 67.306 dersliğe hikâye kitabı temini,

3.741 taşıma merkezli ilköğretim okuluna fen laboratuarı malzemeleri temini,

3.564 ilköğretim okulu için Atatürk Serisi ve Türkçe Sözlük temini yapıldı.

5-6 yaş anne-çocuk eğitimi için materyal dağıtımı tamamlandı.

İlköğretim müfettişlerine ve mastır formatörlerine 1500 diz üstü bilgisayar ve MEB müfettişlerine 130 diz üstü bilgisayar, 1- anabilgisayar alındı.

 

TEMEL EĞİTİM PROJESI II. FAZI

Projenin Mali Büyüklüğü: 281 milyon Dolar

Projenin Amacı: Temel Eğitim politikasını desteklemek üzere, eğitim kalitesini yükseltmek, kapasitesini yaygınlaştırmak ve eğitime erişimi arttırmak.

Projenin Çıktıları:

3000 ilköğretim okulunun 4002 sınıfına bilgisayar laboratuarları kuruldu, kırsal ve gecekondu bölgelerindeki 4000 ilköğretim okuluna eğitim materyalleri alındı.

Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim alan anneler için 141.860 adet “anne çocuk eğitim seti” dağıtıldı ve 800 anasınıfı için oyun setleri, oyuncaklar satın alındı.

166 İ.Ö.O bahçesine yapılan okul öncesi derslik, 109 okul binası, (yaklaşık 1000 derslikli, laboratuar vb.) 322 ilk ve özel öğretim okuluna ait 1000 eğitim binası depreme karşı güçlendirildi ve onarıldı.

1340 özel eğitime ihtiyaç duyan zihinsel engelliler sınıfına öğrenmeyi kolaylaştırıcı ekipmanlar, görme engelli öğrenciler için 1035 braille daktilo, 48 işitme engelliler ilköğretim okuluna 75 işitme cihazı seti, İşitme ve görme engelli öğrenciler için 70 bilgisayar laboratuarı kuruldu.

40 Hastane Okuluna bilgisayar ve yazıcı gönderildi.