MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEBGEP)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEBGEP)

Projenin Mali Büyüklüğü: 3.700.000 Avro

Projenin Amacı : Eğitim sistemini daha verimli ve etkin hale getirmek için Bakanlığın yönetişim, organizasyon ve yönetimini, finans, izleme ve değerlendirme kapasitelerini artırmayı amaçlayan yeniden yapılanma sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı’na destek olmaktır

Projenin Çıktıları :

1- Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapı ve organizasyonunun güçlü ve zayıf yönlerinin analizi gerçekleştirildi.

2- Yararlanıcılar ve yürütücü kurumların AB uygulamalarını yerinde inceleyebilmesi amacıyla üç çalışma ziyareti düzenlendi.

3- MEB’in yapılanması, yönetimi ve fonksiyonları ile ilgili merkezi ve bölgesel olarak politika ve stratejiler geliştirildi.

5- Bakanlığın mevcut yapısı analiz edilerek, Bakanlığın yeniden yapılandırılması için alternatif modeller ve/veya eylem planları hazırlandı.

6- Bakanlığın merkezi ve yerel yapılanma birimlerinde rollerin, sorumluluklar yeniden tanımlandı.

6- Eğitimde ilgili taraflar için rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi (öğrenciler, öğretmenler, okul müdürleri, aileler, sivil toplum örgütleri, sosyal ortaklar).

7- Yönetişim ile ilgili konularla ilgili MEB yöneticilerine yönelik eğitim seminerleri verildi. Yaklaşık 1200 yöneticinin bu seminerlere katılımı sağlandı.

8- Bilgi transferi ve bilgiye erişim mekanizmalarının güçlendirmesi için alternatif bir model veya faaliyet planı geliştirildi.

9- İzleme ve değerlendirme mekanizmalarını güçlendirmesi için alternatif bir model veya faaliyet planı geliştirildi.

10- Kurumsal yönetişim hakkında ulusal ve uluslar arası sempozyumlar düzenlendi.

11- 3797 Sayılı MEB’in örgütlenmesi ve sorumlulukları hakkındaki yasa ile ilgili, stratejiler ve geliştirilen belgelere (yeşil belge) dayanarak, gerekli düzenlemeler için bir taslak kanun hazırlandı.