MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN MODERNİZASYONU PROJESİ (MTEM)

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN MODERNİZASYONU PROJESİ (MTEM)

Projenin Mali Büyüklüğü: 18,5 Milyon Avro

Projenin Amacı : Meslek dersleri öğretmen eğitim sisteminin Avrupa Birliği’ndeki gelişmelere uyumunu desteklemek ve niteliğini yükseltmek,

Projenin Çıktıları:

Öncelikli dokuz alanda (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Otomotiv, Giyim-H.Giyim, Konaklama İşletmeciliği, Yapı, Tesisat-Doğal Gaz, Çocuk Gelişimi ve Pedagoji) meslek dersleri öğretmenlerinin alan yeterlilikleri belirlendi.

Belirlenen yeterlilikler doğrultusunda toplam 474 modüler öğretim programları geliştirildi. Geliştirilen programlar 2004–2005 öğretim yılından itibaren 14 Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesinde uygulanmaktadır.

Modüler Öğretim Programlarını uygulayan 14 Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültesine ve projenin hizmet içi eğitimi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 6 Hizmet İçi Eğitim Merkezine 8.5 Milyon Avro’luk ekipman desteği sağlandı.

Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültelerinde “Yüksek Öğretimde Kalite Güvencesi ile ilgili Avrupa Ağ Sistemi” koşullarına uygun ortak “Kalite Güvence Sistemi” ne yönelik pilot uygulamalar Gazi Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesinde Ekim 2006 tarihinde gerçekleştirildi.

MTEM projesi kapsamında bugüne kadar 93 meslek dersi öğretmeni, 715 fakülte öğretim üyesi, 60 sosyal taraf temsilcisi olmak üzere toplam 868 kişiye farklı alanlarda eğitim verildi.

Proje amaçları doğrultusunda, Mesleki ve Teknik Eğitimle ilgili politika önerilerini içeren politika ve strateji Raporu “Beyaz Belge” hazırlandı.