MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP) 2011-2015 yılı yatırım programı kapsamında Genel Müdürlüğümüz ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülmektedir. Projede; özel politika gerektiren gruplara, ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak meslek edindirmek, bu becerilerini üst seviyelere çıkararak mesleki yeterlilik kazandırmak, mesleki teknik eğitim kurumlarındaki insan kaynaklan kapasitesini arttırmayı amaçlanmıştır.

 

Ülkemizdeki işsizliğin en büyük etkeni olan mesleksiz bireylerin, özellikle ve öncelikle dezavantajlı gruplarının mesleki beceri edinmeleri projenin öncelikli hedefidir. Bu kapsamda hedef kitlede;

 

Ortopedik engelliler

 

-Zihinsel engelliler

 

-Görme engelliler ve

 

-İşitme engelliler bulunmaktadır.

 

-Hükümlüler/eski hükümlüler

 

-Güvenlik sebebiyle göç edenler

 

-Muhtaç durumdaki dul/yetimler ve

 

-Şiddet gördüğü için evinden ayrılmış kadınlar bulunmaktadır.

 

MESGEP beş bileşenden oluşmaktadır. Projenin 2012 yılını kapsayan bölümünde araştırma bileşeni gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, 35 ilde yaşayan 15-44 yaş grubundaki 8 dezavantajlı gruplar için ihtiyaç duyulan meslek alanlarına yönelik verilecek olan mesleki kursları tespit etmek amacıyla, \”Özel Politika Gerektiren Kişilerin Eğitim İhtiyaçları Analizi Araştırma Raporu\” hazırlanmıştır.