İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLU İLE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (İKMEP)

İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLU İLE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (İKMEP)

Projenin Mali Büyüklüğü: 15.400.000 Avro

Projenin Amacı: Doğu ve Güney Doğu bölgesindeki 8 ilde mesleki eğitimin kalitesini artırarak, mevcut ve geleceğe dönük işgücü kalitesinin artırılması ve o bölgedeki KOBİlerin gelişimine ve rekabet edebilirliliğine katkı sağlanması.

Projenin Çıktıları :

· Hayat boyu öğrenme perspektifi içinde, seçilen 8 ilde (Malatya, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş) mesleki eğitimin ve sürekli eğitimin kalitesinin arttırılmasına destek verildi ve modernizasyon ile insan kaynakları gelişiminin teşvik edildi.

· 8 ildeki iş piyasası taleplerinin analiz edilmesi yoluyla yeni modüler programlar 5. seviyede 8 alanda geliştirildi ve mevcutlar revize edilmiştir. (BilişimElektrik-Elektronik, Gıda, Makine, Otomotiv, Metal İşleri, Tekstil, Turizm)

· Seçilen Mesleki Eğitim Kurumlarından olan 16 Meslek Lisesi, 8 Meslek Yüksek okulu ve Halk Eğitim Merkezin yeni ekipman ile donatılarak yeni öğretim programlarının pilot uygulaması gerçekleştirilmiştir.

· Eğitim kurumları ve isletmeler arasında yakın ilişkilerin kurulması suretiyle seçilen 8 pilot ilde yerel seviyede is piyasası ihtiyaç analizi yapılmıştır.

· Güncellemesi.

· Yeni modüler programlarla desteklenmesi, yönetici eğitimleri ve girişimcilik üzerine eğitim programları düzenlenmiştir.

· Yerinde inceleme (çalısma ziyaretleri) yoluyla AB üyesi ülkelerde mesleki eğitim kurumlarının isleyişi incelenmiştir.

· Öğretmenlerin yeterliklerinin artırılması amacıyla eğitimler düzenlenmiştir.