BBE Final Sergisi ve Ödül Töreni ile ilgili Bilgiler

08152331_1

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ

BU BENİM ESERİM (BBE) PROJE ÇALIŞMASI

 


Ülkemizin ihtiyaç duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ülke genelinde ilgiyi, katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmak amacıyla “İlköğretim (ortaokul) Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri (Bu Benim Eserim- BBE) Proje Çalışması” 2004 yılında Bakanlığımız ve TÜBİTAK iş birliği ile başlatılmıştır.


2004 yılında İstanbul ilinde pilot olarak gerçekleştirilen proje uygulamasından alınan olumlu sonuçlar üzerine Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı arasında imzalanan Protokol ile 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında 30 ilde ilköğretim okullarında proje çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmalarının 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren 81 ilde uygulanması Makam Oluru ile uygun görülerek ilköğretim okullarında gerçekleştirilmiştir.


Çalışma ile
• Öğrencileri fen bilimleri ve matematik, alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek,
• Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek, geliştirilmesine ortam hazırlamak, Ülkenin geleceğini yönlendirecek alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflenmektedir.

Bu Benim Eserim proje çalışması ilköğretim okullarının 6.,7. ve 8. sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler matematik ve fen bilimleri alanlarında hazırladıkları projeleriyle çalışmaya katılabilmektedir.


Proje çalışması kapsamında 2013-2014 eğitim-öğretim yılında internet üzerinde 42.494 proje başvurusu yapılmıştır. Onaylanan projelerden 12.018 tanesi il çalışma grubu tarafından seçilmiştir. Bu projelerden 3361 ise bölge çalışma grubu tarafından seçilip Bölge Bilim Kuruluna gönderilmiştir. BBK tarafından uygun bulunan 941 proje bölge sergilerine davet edilmiştir.

12 Bölge merkezinde 08-09 Nisan 2014 tarihlerinde 2 gün süre ile projeler sergilenmiş ve 10 Nisan 2014 tarihinde Bölge Bilim kurulları tarafından belirlenen 100 adet proje Türkiye Finaline katılmaya hak kazanmıştır.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İlköğretim (ortaokul) Öğrencilerine Yönelik IX. Matematik ve Fen Bilimleri (Bu Benim Eserim) Proje Çalışmasının Final sergisine katılan 100 proje 06-07 Mayıs 2014 tarihlerinde MEB Şura Salonunun Bahçesinde  2 gün süreyle sergilenmiştir.

Final ödül töreni ise 08 Mayıs 2014 tarihinde Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI’nın katılımıyla MEB Şura Salonun’da düzenlenmiştir. Final sergisine katılan 100 projenin sahibi öğrenciler Tablet Bilgisayar ile danışman öğretmenlerine ise Kristal Plaket ile ödüllendirilmişlerdir.

Benzer gönderiler

bir yorum bırakın