Haydi Kızlar Okula

HAYDİ KIZLAR OKULA

Haydi Kızlar Okula! Kız Çocuklarının Okullulaşmasına Destek Kampanyası Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti-UNICEF 2001-2005 Ana Uygulama Planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile UNICEF arasında imzalanan protokol gereği 17 Haziran 2003 tarihinde Van ilinde başlatılmıştır. Kampanya ilk yılında kız çocukların okullulaşma oranlarının en düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 10 ilde yoğunlaşmıştır. 2004 yılında bu illere 23 yeni il daha eklenmiştir. 2005 yılında ise, kampanya başlangıcında öngörülen toplam 53 ilde faaliyetler yürütülmüştür. Kampanya 2008 yılında 81 ilde uygulanmaktadır.

 

Kampanyanın amacı; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve gönüllülerin katılım ve katkısıyla, zorunlu öğrenim çağında olup (6-14 yaş) eğitim sistemi dışında kalan; okula hiç kaydolmamış ya da okula kayıtlı olup devamsızlık yapan kız çocukların okullulaşmalarının sağlanması ve böylece ilköğretim düzeyinde okullulaşmadaki cinsiyet eşitsizliğinin kapatılmasıdır. Kampanya kapsamında kız çocuklara odaklanılmakla birlikte çalışmalar sırasında ilköğretim sistemi dışında kaldığı tespit edilen erkek çocuklar da hedef grupta yer almaktadır.

Kampanya amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda, kız çocuklarımızın eğitimini sağlamanın somut bir yolunun; eğitimin önemi konusunda anne-babaları bilinçlendirerek onların kız çocuklarını okula göndermeleri için ikna çalışmalarını sürdürmek ve bu çalışmalara ivme kazandırmanın gerekli olduğu gözlenmiştir. Bugüne kadar bu kapsamda; tespit ve ikna çalışmaları merkezi ve yerel düzeyde özveri ve titizlikle yürütülmüştür ve kampanya kapsamında 2003 yılından itibaren 2007 yılı sonu verilerine göre toplam 239.112 kız çocuğu okullulaştırılmıştır.

2003

(10 ilde)

2004

(33 ilde)

2005

(53 ilde)

2006

(Türkiye geneli)

2007

(Türkiye geneli)

Genel Toplam

40.000

73.200

62.251

47.349

16.312

239.112

 

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü kampanya başlangıcından itibaren sürdürülen kampanya çalışmalarını kurumsallaştırmak ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla 2008 yılı itibariyle yeni yaklaşımlar benimsemiştir. Kampanyanın yeni yaklaşımları çerçevesinde temel hedef ilköğretimde, çocukların okula erişimlerinin yüzde 100\’e ulaştırılmasıdır. Bu kapsamda okula hiç kaydı bulunmayan çocukların tespit edilmesi, okula kazandırma çalışmaları, kaydolmama nedenlerine ve devamsızlık nedenlerine bağlı izleme ve değerlendirme çalışmaları ile eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda merkezi ve yerel yetkililerin farkındalığını artıracak bir dizi faaliyet öngörülmüştür. Bu faaliyetler kapsamında, e-okul veri tabanına eklenen bir modül ile okula hiç kaydolmamış ve devamsız öğrencilerin okul bazında izlemesi yapılacak, nedenlere bağlı olarak sorunlar tespit edilecek ve çözümlenmesi için yeni merkezi ve yerel çözümler geliştirilecektir. Merkezi düzeyde e-okul veri tabanı ile il, ilçe ve okul düzeyinde net okullulaşma oranları, izlenip veriler değerlendirilerek “il eğitim durum raporları” oluşturulacaktır. Hazırlanan raporlar ilin mülki amiri ve il milli eğitim müdürleriyle paylaşılacaktır. Bu çalışmalar kampanya ana hedefi olan çağ nüfusunun yüzde 100 okullulaştırılması için etkin stratejiler geliştirilmesine yöneliktir.